مسابقه پیامکی ستارگان راه

سوالات مسابقه

راهنمای پاسخ به سوالات

با کلیک کردن بر روی شاخصۀ (اقشار و اصناف) هر شهید، وصیت ایشان را مشاهده نمایید.

 1. شهید ابوالفضل کارگر مزرعه ملا (طلبه)
 2. شهید شیرعلی دهقان پورفراشاه (پاسدار)
 3. شهید سید محمد پورطباطبایی (بسیجی)
 4. شهید اکبر غضنفری نصرآباد (امدادگر)
 1. شهید حسین دهقان نیری (کارمند)
 2. شهید عبدالمجید دهشیری (صنف بازار)
 3. شهید محمودرضا وطنخواه (دانش‌آموز)
 4. شهید احمد طایفی نصرآبادی (فرمانده)
 1. شهید سیدابوالفضل میراب (پاسدار)
 2. شهید حسن رجبی هدشی (کشاورز)
 3. شهید غلامرضا فلاح تفتی (کارمند)
 4. شهید قاسم دهقانی تفنی (نوجوان)
 1. شهید جلیل کارگر شریف‌آباد (صنف ساختمان)
 2. شهید محمدرضا فرزاد (تخریب چی)
 3. شهید محمدحسن خانی سانیچ  (ارتش)
 4. گزینه یک و سه
 1. شهید عباس کارگر مزرعه ملا (کارگر)
 2. شهید سیدعلی اخوی (دانشجو)
 3. شهید غضنفر واسعیان (جاویدالاثر)
 4. شید محمدعلی جبینیان (ورزشکار)
 1. شهید علیرضا فتاح تفتی (غواص)
 2. شهید رضا کهدویی (کارگر)
 3. شهید محمدحسین کاظمی (تخریب چی)
 4. هر سه شهید