0
تعداد شرکت‌کنندگان در مسابقه
0
تعداد پاسخ صحیح

قرعه‌کشی مسابقه با «حضور نمایندگان بنیاد شهید استان یزد» در روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه انجام گرفت.

۳۰+۵ نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح داده بودند به قید قرعه برگزیده شدند که مبلغ 5 میلیون ریال به آنها اهدا گردید.

با تقدیر و تشکر از حضور شرکت‌کنندگان محترم در مسابقه «ستارگان راه»

امید است شفاعت و عنایت شهدای عزیزمان شامل حال همه شما بزرگواران قرار گیرد. ان‌شاءلله

صوت و فیلم

سردار شهید احمد متوسلیان

 Shahid Ahmad Motevaselian